O firmie

szkolenie bhpMisją firmy jest pomoc w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, dbałość o zdrowie i życie ludzkie przez stosowanie skutecznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy.

Posiadam doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę na temat aktualnych przepisów i ustaw gwarantując powodzenie realizacji powierzonych zadań.


specjalista szkolenieMarcin Nowak - Starszy Inspektor ds. BHP

  • współpraca z firmami prywatnym i instytucjami publicznymi przy realizacji zadań z zakresu BHP,
  • studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy Politechnice Częstochowskiej,
  • Szkolenie metodyczne dla wykładowców zagadnień BHP,
  • Szkolenie doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych,
  • studia wyższe Politechnika Częstochowska – Zarządzanie Małymi Przedsiębiorstwami,