Podstawy prawne szkoleń w zakresie bhp

  • nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt
  • pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie

Zapraszam na ,,stronę kontakt” w celu zadania zapytania lub złożenia zamówienia…

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.