Szkolenia bhp

Oferuję wykonie szkoleń wstępnych lub szkoleń okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w siedzibie zleceniodawcy w formie: wymaganych ustawową ilością godzin instruktarzy BHP.

Szkolenia są prowadzone w formie prezentacji ale także zmuszają słuchaczy do aktywnego udziału w zajęciach

Możliwość komentowania jest wyłączona.