Szkolenia bhp

Oferuję wykonie szkoleń wstępnych lub szkoleń okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w siedzibie zleceniodawcy w formie: wymaganych ustawową ilością godzin instruktarzy BHP.

Czytaj więcej…

Szkolenia bhp według kilku aspektów prawnych

instruktaż ogólny

1. Szkolenie wstępne:

  • szkolenie wstępne ogólne
  • instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Czytaj więcej…

Podstawy prawne szkoleń w zakresie bhp

  • nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt
  • pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie

Zapraszam na ,,stronę kontakt” w celu zadania zapytania lub złożenia zamówienia…